Laat je merknaam goed vastleggen

Door het internet lijken de regels van het auteursrecht niet eens te bestaan. Om te voorkomen dat jij als bedrijf problemen krijgt door de intellectuele eigendommen is de merknaam vastleggen de enige optie.
Door de merknaam vast te leggen kan je voorkomen dat iemand anders jouw merknaam of ideeën gaat overnemen.

Wanneer is er sprake van auteursrecht?

Niet bij alles wat je ziet is er sprake van auteursrecht. Een auteursrecht ontstaat en is voor de bescherming van de maker van het werk vanaf het werk is gemaakt. Dit recht ontstaat uit zich zelf, dit zorgt ervoor dat je het niet hoeft te registreren. Wanneer je thuis dus een schilderij zou maken dan komt hier uit zich zelf al auteursrecht op. Het werk dient wel een eigen karakter te hebben en een merkje van de maker hebben. Auteursrecht zorgt ervoor dat de maker het alleenrecht heeft om het beschermende werk openbaar te maken en om het te verveelvoudigen.

Is het werk een inspiratie of overgenomen?

Op het moment dat iemand een werk heeft gemaakt dat veel overeenkomsten heeft met het auteurs beschermd werk, dan moet er worden gekeken of deze persoon zich heeft laten inspireren of heeft overgenomen. Iemand mag zich wel inspireren door het werk, zolang het nieuwe werk wel bestaat uit een bewerking.

merknaam vastleggen