Zowel uw onderneming als uw producten of diensten hebben een naam, een logo of een combinatie van een naam en logo. Dit zijn uw merken. Deze merken wijzen de consumenten naar uw producten of diensten en staan symbool voor uw onderneming. Om uw merk veilig te stellen en te voorkomen dat derden gebruik maken van uw merk, is het aan te raden om uw merk te registreren, dit kan heel eenvoudig en snel bij een merkdepot.

Hoe werkt merkregistratie exact?

Wanneer het door u gewenste teken onderscheidend genoeg is, dan kunt u elk teken dat u maar wilt als merk laten registreren. Zo kunt u dus woorden en logo’s als merk laten registreren, maar ook vormen, slogans, kleuren, klanken en zelfs geuren. De meeste mensen en bedrijven registreren alleen een naam als merk. Een woordmerk biedt ook de meest ruime bescherming. Concurrenten mogen niet dit woordmerk voor dezelfde overeenstemmende naam voor dezelfde of soortgelijke waren en of diensten in het economische verkeer gebruiken. Bij het registreren van een logo wil de onderneming bescherming verkrijgen van de grafische elementen behorend bij een merknaam. Ook hierbij mogen concurrenten niet hetzelfde of het soortgelijke logo gebruiken voor de gerelateerde producten of diensten.

In welke regio’s kunt u uw laten registreren?

Wij bepalen in overleg met u in welke regio’s en landen en in welke klassen uw merk moet worden geregistreerd, u kunt kiezen tussen de Benelux, Europa en Internationaal. Hierbij kan er gekozen worden om op basis van eerdere merkregistratie internationaal uit te breiden. Dit houdt in dat u na of vanuit Benelux merkregistratie ook voor andere door u gekozen landen merkbescherming aanvraagt. Vervolgens doen voor u onderzoek of er eventuele identieke of soortgelijke merken voor dezelfde klassen in de door u gewenste regio’s zijn geregistreerd.

merkdepot