Wat doet een advocaat precies?

Advocaten in Alkmaar adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen over verschillende juridische zaken. De advocaat behartigd gewoonlijk alle juridische belangen en zal in veel gevallen namens de cliënt contacten onderhouden met de tegenpartij. Vaak wordt gedacht dat advocaten bijna alleen gerechtelijke procedures voeren, maar dit is in de praktijk niet altijd het geval. Bij veel zaken bestaat het werk van een advocaat uit het informeren van zijn cliënt over zijn of haar rechten en plichten, het corresponderen met de advocaten van de tegenpartij en het onderhandelen om voor jou het maximale resultaat te bereiken. De meeste juridische geschillen worden uiteindelijk opgelost doordat beide partijen met hulp van advocaten een regeling treffen die wordt vastgelegd in een overeenkomst. Slechts in enkele gevallen is een inhoudelijke gerechte procedure onvermijdelijk.

Gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden

Een van de rechtsgebieden is ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is een erg breed rechtsgebied en dit maakt het daardoor ook vaak een ingewikkeld vakgebied. Door onze specialisatie in ondernemingsrecht kunnen wij jou helpen om geschillen te voorkomen door je goed te adviseren over bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten of bedrijfsovernames. Een ander rechtsgebied is contractenrecht. Ook daar zijn wij in gespecialiseerd. Wij helpen jou als advocatenkantoor bij het opstellen en beoordelen van contracten. Ons doel is jou zekerheid bieden. Wij staan dan ook voor expertise, ervaring en inzicht, en denken graag met je mee. Tevens hebben we het arbeidsrecht als rechtsgebied. Als het gaat over arbeidsrecht zijn er altijd twee partijen die tegenover elkaar staan: de werkgever en de werknemer. Het is dus zaak voor de werkgever om een helder arbeidscontract op te stellen, een goed arbeidscontract voorkomt bijvoorbeeld lange procedures. Hiernaast valt arbeidsongeschiktheid ook onder arbeidsrecht en adviseren wij hier graag over. Naast deze genoemde rechtsgebieden zijn er nog veel meer rechtsgebieden waarin wij je kunnen adviseren en ondersteunen.