Advocaat in Alkmaar helpt bij het intellectuele eigendomsrecht

In de intellectuele eigendomswetten staan welke rechten u heeft als houder van het intellectueel eigendomsrecht. Maak iemand anders misbruik van uw beschermende ontwerp dan is het verstandig om een advocaat Alkmaar in te zetten. Onze advocaten zullen uw belangen behartigen en optreden bij inbreuken op deze rechtssoort. Tevens kunnen wij u terzijde staan bij eventuele aanspraken op grond van de intellectuele eigendomsrechten.

Wat is het intellectuele eigendomsrecht en wat valt hieronder?

Het intellectuele eigendomsrecht regelt de rechten van de bedenken of maker van een uitvinding, product of andere zaken. De bedenker of maker wil natuurlijk niet dat de uitvinding, product of de andere zaken wordt overgenomen, gepubliceerd of dat het in het handelsverkeer komt.
Dus wanneer je iets hebt bedacht dan beslis jij wat ermee gaat gebeuren. Andere mogen het niet zonder jouw toestemming dupliceren. Dit is ook van toepassing binnen ondernemingen en bedrijven. Werknemers bedenken iets in opdracht van de werkgever en worden daarvoor vergoed met een inkomen. De onderneming is in dat geval de eigenaar van het eigendom, omdat de onderneming het in zijn geheel bedacht heeft.

Laat uw zaken registreren

Indien je persoonlijk iets bedenkt en dus niet in opdracht van een ander dan heb jij het alleenrecht over dat wat jij bedacht hebt. Dit ligt dus heel anders voor de zakelijke wereld. Er kunnen namelijk hele grote belangen meespelen, hierdoor is het noodzakelijk om deze belangen snel te registreren. Het zou kunnen gaan om een ontwikkeling, de rechten dienen dan natuurlijk binnen de onderneming te blijven. Het gaat in de meeste gevallen om veel geïnvesteerd geld en dus ook winstgevende mogelijkheden. Ook al het intellectueel eigendom automatisch vergeven wordt dienst het wel vastgelegd te worden. Via een snelle centrale registratie weet iedereen dat u de eerste bedenker van het idee bent.

advocaat alkmaar