Wat doet een advocaat in Alkmaar precies?

Een advocaat in Alkmaar adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert over verschillende juridische zaken. De advocaat behartigd alle juridische belangen en zal in veel gevallen namens de cliënt contacten onderhouden met de tegenpartij. Vaak wordt gedacht dat advocaten bijna alleen gerechtelijke procedures voeren, maar dit is in de praktijk niet altijd het geval. Bij heel veel zaken bestaat het werk van een advocaat uit het informeren van zijn cliënt over zijn of haar rechten en plichten, het corresponderen met de advocaten van de tegenpartij en het onderhandelen om voor jou het maximale resultaat te bereiken.
De meeste juridische geschillen worden uiteindelijk opgelost doordat allebei de partijen met hulp van advocaten een regeling treffen die wordt vastgelegd in een overeenkomst. In een over het algemeen beperkt aantal gevallen is een inhoudelijke gerechte procedure onvermijdelijk.

Wat houdt een specialist in?

Vroeger waren de meeste advocaten thuis op allerlei rechtsgebieden. Maar in de loop van de jaren zijn er steeds meer advocaten die zich gaan specialiseren op een bepaald gebied en zijn er verenigingen ontstaan van specialisten op het gebied van verschillende rechtsgebieden afzonderlijk. Deze verenigingen van specialisten stellen extra eisen aan opleiding, ervaring en het onderhouden van vakkennis op het betreffende gebied. In de advocatuur is dat alles echter niet zo formeel vastgelegd. Zo mag iedere advocaat zich uitgeven voor specialist op een bepaald gebied zonder lid te zijn van de betreffende vakvereniging. Een specialist is de herkennen aan advocaten met veel ervaring op juridische terreinen. De advocaten in Alkmaar zijn ingeschreven op het advocaten net. Hierbij wordt er een overzicht gegeven van de beste specialisten op verschillende rechtsgebieden in verschillende plaatsen van Nederland. Zo kan je ons vinden in Alkmaar. Onze advocaten hebben allemaal visie, inzicht en vooral een geheel eigen stijl. Graag behartigen wij jouw belangen.