Wat houdt arbeidsrecht in?

Arbeidsrecht is een onderdeel van het recht en vormt een onderdeel van sociaal recht. Deze rechtsvorm gaat over de verhouding tussen de werknemer en werkgever. Er is sprake van en goede werkgever-werknemer relatie op het moment dat iemand door middel van een arbeidsovereenkomst zich er toe verbindt om onder het gezag van de werkgever te werken. Dit is in ruil voor loon. De belangen van de werknemer en werkgever kunnen haaks tegenover elkaar staan. wanneer de arbeidsovereenkomst niet goed is dan kunnen er kostbare en langdurige gerechtelijke procedures tot stand komen. Dit willen beide partijen het liefst voorkomen. Een advocaat in Alkmaar kan u goed adviseren op het gebied van arbeidsrecht.

Waarom is arbeidsrecht van belang?

Arbeidsrecht is benodigd om rechten van de werknemer te kunnen beschermen tegen de dominante positie van de werkgever. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever een aantal zaken, denk hierbij aan een minimumloon en vakantiedagen. Verder speelt het arbeidsrecht ook een belangrijke rol bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
Het arbeidsrecht is dus belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers.

De bescherming van de werknemer en werkgever

De relatie tussen een werknemer en werkgever is dus nooit gelijkwaardig.
Met oog hierop heeft de politiek een aantal wetten en regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden, op deze manier kunnen de belangen van de werknemer veilig gesteld worden. Zo moet het loon van de werknemer altijd of boven het minimumloon liggen en hebben werknemers recht op een aantal vrijde dagen. Tevens mag een werknemer niet zomaar worden ontslagen. Het arbeidsrecht legt in zekere zin veel beperkingen op aan de werkgever, maar de werknemer dient ook een tegenprestatie te doen. Denk hierbij aan de vastgestelde afspraken nakomen zoals: op tijd komen, het werk doen dat de werkgever van de werknemer verwacht, gedragsnormen en nog veel andere afspraken.

advocaat alkmaar