Een merk moet een onderscheidend vermogen hebben, anders mag het merk niet geregistreerd worden. Een merken bureau gaat voor jou na of het merk wel voldoende onderscheidend vermogen heeft. Verder doet het merken bureau onderzoek of het door jouw gewenste merk al eens eerder in de EU is geregistreerd. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan worden bepaald of het door jou gewenste merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict met zich mee brengt met het oog op de eerder ingeschreven merken. Vervolgens zal het merken bureau met jou bespreken in welke klassen het merk moet worden gedeponeerd. Een merk dient namelijk gedeponeerd te worden in een of meerdere klassen.

De daadwerkelijke merkenregistratie in de EU

Na de voorbereiding kan het de het proces van merkenregistratie in de EU daadwerkelijk beginnen. Met de voorbereiding beschik je namelijk nog niet over een merkinschrijving. Met een spoedregistratie wordt jouw merk namelijk eerst drie maanden gepubliceerd voordat het daadwerkelijk is ingeschreven. Binnen deze drie maanden kunnen anderen een bezwaar indienen tegen het verlenen van een merkregistratie. Wordt er geen bezwaar ingediend, dan wordt het merk ingeschreven in het merkenregister. Op dat moment ben je officieel een merkhouder. Je zult dan een bewijs ontvangen van jouw merkinschrijving dat geldt voor alle landen die zich in de EU bevinden. Jouw ingeschreven merk zal tien jaar geldig zijn. Het merken bureau geeft je op tijd een bericht op het moment dat deze tien jaar eindigen. Je kunt het merk vervolgens onbeperkt, elke tien jaar, laten verlengen.

Kan een merk vervallen?

Op het moment dat je niet binnen de vijf jaar na registratie het merk in gebruik hebt genomen of als je het merk de gedurende vijf jaar niet gebruik, dan kan het recht op het merk op verzoek van anderen vervallen worden verklaart. Tenslotte kan het recht op een merk vervallen op het moment dat het merk door jouw toedoen of nalaten verandert in een soortnaam of doordat de merknaam na inschrijving misleidend is geworden.