Uit een recent gehouden onderzoek van OVAL (de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding) blijkt dat werknemers die outplacement aangeboden krijgen vaak werk vinden in een geheel andere branche. .

Het onderzoek, dat is gehouden onder de leden van OVAL, maakt duidelijk dat ruim 75 procent van de mensen die een outplacementtraject volgde een andere baan vond in een branche waar zij voorheen niet werkzaam in waren. Opmerkelijk is dat ook de oudere werknemers nu eerder werk vinden. Ruim 43 procent van de 57 plussers vond binnen een jaar een nieuwe baan, in 2014 was dat nog 30 procent.

Een outplacementbureau kiezen

De laatste jaren heeft outplacement in Nederland sterk in populariteit toegenomen. Er zijn inmiddels meer dan 800 outplacementbureaus en ook veel loopbaanadviseurs bieden de dienst aan. De keuze voor een goed outplacementbureau is hierdoor niet erg gemakkelijk. Er zijn grote en kleine bureaus en ook eenpitters zijn zeer actief op de markt. Om tot een goede keuze te komen is de ‘klik’ tussen de kandidaat (werknemer) en de coach van vitaal belang. Zonder een goede klik moet je er als werknemer eigenlijk niet eens aan beginnen. Naast de klik, moet ook de werkwijze van het outplacementbureau aanspreken. Voor meer nuchter ingestelde mensen zal een praktische werkwijze meer aanspreken, maar indien er grote levensvragen beantwoord moeten worden is een andere, minder snelle, benadering misschien wenselijker. Informeer daarom altijd naar de visie en werkwijze van de coach en het bureau.

hero-banner-bg-2

Gedragscode outplacement

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat alles wat besproken wordt tijdens een outplacementtraject vertrouwelijk is. Ook wanneer een werkgever rapportages ontvangt over de voortgang van het traject dienen vertrouwelijke zaken niet gerapporteerd te worden. Om die reden conformeren professionele outplacementbureaus zich vaak aan een gedragscode. In een dergelijke gedragscode omvat, naast een aantal kwaliteitseisen, ook formaliteiten als het afnemen van tevredenheidsenquêtes bij de betrokken opdrachtgevers (veelal werkgevers) en ontslagen werknemers, een klachtenprocedure voor het geval er problemen rijzen tijdens de begeleiding, privacy, etc.

Outplacement vooral populair in Zuid- en Noord-Holland

Hoewel outplacement door het hele land aan populariteit toeneemt, wordt het vooral veel ingezet in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. In de provincies Zeeland en Limburg is outplacement aanmerkelijk minder populair. Een volgend onderzoek zal duidelijk moeten maken of de nieuwe ontslagwet, waarbij outplacement een onderdeel kan zijn van de transitievergoeding, van invloed is op het aantal outplacementtrajecten dat gevolgd wordt.