MAP verpakken is een afkorting van Modified Atmosphere Packagin, hierbij gaat het om verpakken onder een beschermende atmosfeer.
Bij het verpakken onder beschermende atmosfeer wordt de lucht in een verpakking gedeeltelijk of volledig weg gezogen. Dit wordt veelal gedaan bij de verpakking van voedingsmiddelen. In plaats van lucht wordt er een mix van gassen in de verpakking aangebracht. Deze mix is meestal een mengsel van stikstof, zuurstof en koolstofdioxide. Een andere mogelijkheid bij MAP verpakken is het spoelen van de lucht. De lucht wordt in dit geval vervangen door te spoelen met een nieuw gasmengsel. De verpakking wordt na het spoelen hermetisch afgesloten. Door het hermetisch af te sluiten kan er niet opnieuw lucht in de verpakking komen.

Geniet van de voordelen!

Het verpakken onder beschermende atmosfeer brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo zorgt het onder andere voor afzetverhoging, doordat jij als fabrikant beter kunt voldoen aan de groeiende vraag naar verse en op natuurlijke wijze geconserveerde producten.
Tevens zijn de producten langer houdbaar zonder chemische middelen of invriezen. De houdbaarheid in de distributieketen zal worden verlengd met dagen of weken. Ook de smaak, aantrekkelijkheid van de voedingsmiddelen blijven aanzienlijk langer in tact.

Nieuwe en oude verpakkingstechnieken

Vanaf het ontstaan van de mensheid is het zo lang mogelijk goed houden van voedingsmiddelen al belangrijk geweest. Het roken, drogen, pekelen, inmaken en koel bewaren worden door de mogelijkheden van de techniek steeds verbeterd en uitgebreid. Naast de verouderde technieken zijn er inmiddels technieken die op zichzelf staan. Deze vullen de verouderde technieken aan en in enkele gevallen vervangen de nieuwe technieken de verouderden. Met de nieuwe verpakkingsmethode kan je de verpakkingen voor langere tijd uit de koeling houden. Tevens behouden de producten zijn kleur beter, dit bevorderd de verkoop. Tenslotte hoef je minder of geen kleur-, geur- en smaakstoffen aan het product toe te voegen.