Een franchiseovereenkomst is erg belangrijk

Belangrijk voor een franchise is een eenduidige franchiseformule en dus ook een eenduidig uniform van merk en handelsnaam foor de franchisegever en franchisenemer. Dit wordt vastgelegd in de zogenaamde franchiseovereenkomst. In het handboek staat over het algemeen aangegeven hoe het merk en de handelsnaam precies gebruikt dienen te worden. Het merk is voor een franchisegever verbonden aan de franchiseformule. Het merk heeft hierbij niet alleen een herkomstfunctie, maar ook een garantie-, kwaliteits-, reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie. Tevens is het merk voor de franchisegever een onderscheidingsteken voor de producten en diensten. Om dit allemaal de kunnen realiseren is het verstandig om een merken bureau in de arm te slaan. Dit bureau weet immers alles over dit soort onderwerpen en kunnen je helpen met de franchiseovereenkomst.

Wat houdt een franchiseovereenkomst nou eigenlijk in?

Voordat we verder gaan met het te hebben over een franchiseovereenkomst, gaan we er eerst achter komen wat een franchiseovereenkomst nu eigenlijk inhoudt. In het geval van een franchise sluit een ondernemer een contract met de eigenaar van een handelsnaam die de franchisenemer het recht geeft om tegen een betaling een zaak met die handelsnaam over te nemen. Echter moet er volgens de Nederlandse Franchise Vereniging aan diverse voorwaarden voldaan zijn voordat je echt kunt spreken van franchise. Tevens is de franchiseovereenkomst niet wettelijk geregeld dus of aan deze voorwaarden voldaan moet zijn om van franchise te spreken is een belangrijke vraag.

Franchiseovereenkomst in licentie geven

Een franchisegever is eigenaar van de eigendomsrechten die binnen de franchiseformule worden gehanteerd. Nadat de franchisegever het merk heeft geregistreerd, zal hij het merk in de franchiseovereenkomst in licentie geven aan de franchisenemers. Een franchiseovereenkomst verschilt trouwen van een normale licentieovereenkomst, omdat deze niet alleen op het gebruik van meerdere merken ziet, maar ook op gebruik van het concept en de handelsnaam.