Wat houdt aansprakelijkheidsrecht in?

Bij het aansprakelijkheidsrecht gaat het voornamelijk om het afwegen van handelen tegen de bescherming van bepaalde rechten en belangen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en voor personen of zaken waar hij mee te maken heeft. Iedereen hoort zich zorgvuldig te gedragen ten opzichte van anderen. Aansprakelijkheid is dus de verplichting om nadelige gevolgen van een situatie te dragen. Wanneer je in aanraking komt van aansprakelijkheidsrecht is het verstandig om een goede advocaat in te zetten. Advocaten in Alkmaar zijn de beste keuze, zij luisteren naar jouw belangen en produceren voor jou.

Is er sprake van schuld of risico?

Het burgerlijke recht maakt onderscheid tussen risico en schuld. Bij schuldaansprakelijkheid dient er sprake te zijn van enige verwijtbaarheid aan het incident veroorzakende persoon om tot een aansprakelijkheid te komen. De onrechtmatige daad is een rechtsfeit waarbij sprake is van een schuldaansprakelijkheid of een risicoaansprakelijkheid. In enkele gevallen is er geen sprake van onrechtmatige daad, omdat door een schulduitsluitingsgrond de schuld aan de kan van de schadeveroorzaker helemaal wegvalt, er kan sprake zijn van overmacht. Bij risico aansprakelijk speelt schuld geen rol. Als een bepaald risico zich verwezenlijkt dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven.

Waarom kies je voor advocaten in Alkmaar?

De advocaten in Alkmaar zij gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. De advocaten staan je bij tijdens onderhandelingen, het afweren van een vordering tot schadevergoeding, het begroten van de eis van de schade, het onderzoek naar de aansprakelijke en bij het voeren van een proces. Onze aanpak is daarbij oplossingsrecht. Mensen dienen beschermd te worden door weten en mogen de zwakkeren niet lijden onder de macht van de sterkeren, hier vechten wij voor. Graag behartigen wij al je belangen. Voor het gerecht, maar natuurlijk ook in adviserende zin. Juist om een langdurig en kostbare juridische procedure te voorkomen.

advocaten alkmaar