Een hoogwerker staat bekend als een zwaar hulpmiddel die met veel beheersing gebruikt dient te worden. Echter gebeurt dit niet vanzelf. Na het ontvangen van een hoogwerker certificaat weet je hoe je efficiënt kunt werken en veilig met de hoogwerker moet omgaan. Het is belangrijk dat je dit hulpmiddel geheel onder controle kunt besturen, alleen op deze manier kan de veiligheid gewaarborgd worden. Tevens dient elke organisatie te voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars. Zo zal elk bedrijf zijn medewerkers moeten voorzien van grondige instructies alvorens zij dit hulpmiddel zullen gebruiken. Zoals je je misschien wel in kunt denken is het woord “grondig” heel breed en vaag. Dit kan voor de nodige discussies leiden met de Arbowet en verzekeraars, dit wil je werkgever natuurlijk het liefst voorkomen. Wanneer je je hoogwerker certificaat hebt gehaald, ben je in staat om aan te tonen dat jij en je werkgever er alles aan hebben gedaan om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren en te waarborgen.

Hoe ziet de hoogwerker opleiding eruit?

Tijdens de hoogwerker opleiding staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de cursist centraal. De nadruk zal tijdens deze opleiding liggen op de veiligheid. Ook wordt er nauw gelet op de veiligheidsvoorschriften van de arbeidsinspectie en de Arbowet. Iedere werkgever is verplicht om de werknemers die gebruik maken van een hoogwerker alvorens de besturing te voorzien van grondige instructies. Een goede basiskennis van de werking van de machine en een praktische hoogwerker training is daarom noodzakelijk. Veiligheid is ontzettend belangrijk tijdens de besturing van een hoogwerker, echter speelt de efficiency ook een hele belangrijke rol. Goede kennis van de hoogwerker versterkt namelijk het doelmatig werken met de hoogwerker. Dit levert veel tijdwinst op, maar ook verbetering van kwaliteit in het afgeleverde werk.